Gwenllian Gwynedd

Gwenllian Gwynedd

Solicitor – Gamlins Law

  • Wills & Probates
  • Lasting Powers of Attorney
  • Court of Protection

01824 702102

gwenllian.gwynedd@gamlins.co.uk

Ruthin, Denbigh, Mold

logo cymraeg

Dwi’n Siarad Cymraeg

Gwenllian joined Gamlins Law at the end of March 2021 from another Law Firm based in North East Wales. She is now based in the Private Client department. She was born and raised in Mold, attended both Welsh Primary and Secondary Schools Ysgol Glanrafon and ysgol Maes Garmon. In 2014, she graduated from Aberystwyth university with a degree in Law and Criminology and completed her LPC at the University of Law, Chester back in 2015.

Gwenllian deals with a wide range of matters such as advising and preparing Wills, dealing with the administration of Estates, preparing lasting Powers of Attorney and applying for Order from the Court of Protection.

Gwenllian enjoys spending her free time with her family having adventures. She is also a keen netball player and plays for Mold Netball Club, something she has done since the age of 9.

Gwenllian is a fluent Welsh speaker and is happy to discuss matters and prepare documents through the medium of Welsh.

Ymunodd Gwenllian gyda Gamlins Law ar ddiwedd Mawrth 2021 o gwmni arall yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae hi bellach wedi setlo yn ein adran “Private Client”. Cafodd ei magu yn yr Wyddgrug gan fynychu ysgolion Glanrafon a Maes Garmon. Yn 2014, fe raddiodd Gwenllian o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd yn y Gyfraith a Throseddeg a cwblhawyd yr LPC ym Mhrifysgol y Gyfraith, Caer yn 2015.

Mae Gwenllian yn delio gydag ystod eang o faterion gan gynnwys paratoi a chynghori ar ewyllysiau, delio gydag ystad wedi i rhywun farw, Atwrneiod Arhosol a gwneud ceisiadau at y Llys Gwarchodol.

Mae Gwenllian yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu yn cael anturiaethau. Mae hi hefyd yn chwaraewr pelrhwyd brwd and yn chwarae i Glwb Pelrhwyd yr Wyddgrug. Mae hi wedi bod yn chwarae iddynt ers iddi fod yn 9 oed.

Mae’r gallu gan Gwenllian i drafod materion a pharatoi dogfennau yn y Gymraeg

Recommendations:

Gwenllian is friendly and informative. She guided us through the Will writing process with clear explanations and professionalism. The whole process was quick and easy.

An efficient, sensitive approach during a particularly difficult time. The service was also provided through the medium of the Welsh language.

I was very satisfied & impressed with the service given by Gwenllian Gwynedd. She made everything clear and easy to understand.

Get in touch today...